Kommande utlysning: Delfinansiering av forskarstuderande i utbildningsvetenskap

23 april 2021

UNDER FÖRUTSÄTTNING att Lärarhögskolans styrelse fattar beslut därom kommer Lärarhögskolan under höstterminen 2021 att utlysa ett antal anslag för delfinansiering av anställningar för forskarstuderande till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU), med antagning höstterminen 2022.

Forskarskolan arrangerar kurser, forskningsinternat i lokal, nationell och internationell samverkan samt övriga aktiviteter som de forskarstuderande förväntas delta i.

Lärarhögskolan vill redan nu uppmuntra institutioner, enheter och fakulteter vid Umeå universitet samt skolhuvudmän i regionen att undersöka de finansiella möjligheterna att gå in i detta samarbete. Lärarhögskolans schablonbelopp motsvarar ungefär halva kostnaden för en forskarutbildning, vilket innebär att den andra parten finansierar resterande del.

Utlysningen gäller främst finansiering till doktorsnivå, men det kommer även att finnas möjlighet att gå in med delfinansiering av licentiatsnivå, en anställningsform där vi främst vänder oss till skolhuvudmän som vill att den forskarstuderande delar på arbetstiden mellan forskarstudier och arbete i skolan. En licentiatsutbildning innebär två års forskarstudier och det finns goda möjligheter för den forskarstuderande att bedriva studierna på t ex halvfart och samtidigt arbeta som lärare på den andra tiden.

De finansiella detaljerna och andra förutsättningar för den kull som ska antas ht 2022 kommer att specificeras ytterligare i den kommande utlysningstexten i höst.

Vid frågor om den kommande utlysningen, kontakta:
Forskningssamordnare Carina Rönnqvist
E-mail: carina.ronnqvist@umu.se
Tel: 090-786 76 10

För mer information om Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området