Sök medel för att lösa samhällsutmaningar genom samverkan

16 april 2021

I samband med Umeå universitets och Skellefteå kommuns gemensamma partnerskapsdag den 22 april utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan utvecklingsmedel för samverkan (UFS). Målet med medlen är att stimulera samarbeten mellan Umeå universitets forskare och Skellefteå kommun. Sista ansökningsdag är 24 maj 2021.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Det bakomliggande initiativet till projektet kan komma antingen från Umeå universitets forskare eller från någon av Skellefteå kommuns verksamheter.

För att kunna söka medel ska:

• projektet vara kopplat till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
• huvudsökande vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med Skellefteå kommun.
• projektet ta sikte på och ligga till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid.

Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 24 maj 2021 per mejl till: johanna.gardestrom@umu.se

Har du några frågor?

Kontakta gärna Johanna Gardeström på Enheten för forskningsstöd och samverkan:
johanna.gardestrom@umu.se
090-786 99 27

**********************
Digital partnerskapsdag med Skellefteå kommun 22 april

Umeå universitet och Skellefteå kommun ingår i ett strategiskt partnerskap. Tillsammans välkomnar vi våra medarbetare och studenter till en förmiddag där vi informerar om varför vi har ett partnerskap och vilka möjligheter det för med sig. Vi kommer också att fördjupa oss i partnerskapets tre fokusområden: strategisk kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och AI, samt försöka konkretisera möjliga samarbeten och hitta forum för fortsatt dialog.

Läs mer och anmäl dig till partnerskapsdagen

Redaktör: Lena Holmberg