Utvecklingsmedel för att främja samverkan efter AIMday Hållbarhet

17 maj 2021

I samband med AIMday Hållbarhet den 27 maj utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan utvecklingsmedel för samverkan. Syftet är att främja fortsatt arbete mellan organisationer och forskare kring frågor som diskuterats vid årets AIMday. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Den huvudsökande ska vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och ska samarbeta med företrädare från någon av de organisationer som deltog under årets AIMday.

Utlysningen avser projekt som:

  • har bäring på något av FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
  • tar sikte på och ligger till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid.

Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 31 augusti 2021 per mejl till: annika.nordstrand@umu.se

Har du några frågor?

Kontakta gärna Annika Nordstrand på Enheten för forskningsstöd och samverkan:
annika.nordstrand@umu.se
090-786 68 83

Få hjälp att komma igång 16 juni

Onsdagen den 16 juni kl. 12:00–13:00 erbjuder vi en digital uppföljning för er som ser fortsatta samverkansmöjligheter. Under detta tillfälle får ni hjälp att komma igång med ansökan av utvecklingsmedel och tips på övriga utlysningar.

Anmäl dig här

Redaktör: Lena Holmberg