Handläggningsordning KAW Projects 2022

15 juni 2021

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyser medel KAW Projects 2022 till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential inom naturvetenskap, teknik och medicin. Prefekter inbjuds nominera projekt senast 21 september.

Medicinska fakulteten får till rektor nominera upp till fem projekt, varefter urval görs om vilka projekt som Umeå universitet nominerar till KAW.
Vilka kan nomineras?

En projektgrupp utgörs av två till fem forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Projekt prioriteras där forskarnas komplementära kompetenser gör det möjligt att ta sig an hypoteser och frågeställningar inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition, och där varje individuell forskare skulle ha svårt att själv angripa frågeställningen.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till redan påbörjad verksamhet.

Läs mer om utlysningen på stiftelsens hemsida: https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/forskningsprojekt-av-hog-vetenskaplig-potential

Prefekterna inbjuds att senast 21 september nominera projekt till Medicinska fakulteten.

En bedömargrupp granskar nomineringarna och föreslår fem nomineringar tillsammans med motiveringar till Grants Office 26 oktober.

Umeå universitets handläggningsordning

Medicinska fakultetens handläggningsordning och instruktioner för nominering.

Redaktör: Lena Åminne