Mobility Grants for Internationalisation 2021 är nu öppet

12 augusti 2021

Syftet med Mobility Grants for Internationalisation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan pågå upp till tre år. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en utländsk part. Den utländska parten måste samfinansiera projektet på motsvarande nivå som för vilken bidrag söks från STINT. Sökande får ha pågående projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.

Huvudsaklig utländsk part måste vara utanför EU/EFTA och Storbritannien. Utlysningen stänger den 24 september 2021 kl 15.00.

Läs mer på Stints webb: Mobility Grants for Internationalisation