Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2021

14 september 2021

Swelife och Medtech4Health vill stödja Sverige att förbli världsledande inom life science. Utlysningen är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Ansök senast 24 november.

Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Mer om utlysningen

Utlysningsseminarium
23 september 08.30-09.30 hålls ett digitalt utlysningsseminarium.

Redaktör: Lena Åminne