BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards

19 januari 2022

BBVA Foundation (en stiftelse grundad av banken BBVA) delar varje år ut priser som syftar till att erkänna och belöna forskning och konstnärskap i världsklass.

Priserna delas ut inom följande områden:

1/ Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics)
2/ Biology and Biomedicine
3/ Information and Communication Technologies
4/ Ecology and Conservation Biology
5/ Climate Change
6/ Economics, Finance and Management
7/ Humanities
8/ Music and Opera

Nomineringarna bedöms med stöd av Spanish National Research Council (CSIC). Prissumman är 400,000 euro. En eller flera personer kan nomineras till samma pris. Även vetenskapliga eller konstnärliga organisationer kan nomineras.

Nomineringar ska bland annat innehålla en beskrivning av den/de nominerades bidrag och en tydlig argumentation för nomineringen (högs tre sidor) samt kandidatens CV och kontaktuppgifter.

Mer information finns på stiftelsens hemsida

Om nomineringar

Förslag på nomineringar från Umeå universitet till BBVA Frontiers of Knowledge Awards skickas till planering@umu.se senast den 13 maj.
Frågor kan adresseras till anders.sturk.steinwall@umu.se