Hans Werthénfonden utlyser utlandsstipendier

13 januari 2022

Vill du vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år,
har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna
doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå, men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Marcus Wallenberg, ordförande, Carl-Henric Svanberg, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Leif Johansson, Hans Stråberg och Victoria van Camp (suppl).

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2022 är öppen mellan den 10 januari och den 1 mars 2022. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Läs mer om stipendierna och hur du ansöker