Utlysning: Nominera till Balzan-priserna

19 januari 2022

Internationella Balzan-stiftelsen delar årligen ut fyra priser till forskare som utmärkt sig på internationell nivå inom sitt fält. Prissumman för vart och ett av de fyra priserna är 750 000 schweizerfranc (omkring 7,5 mnkr). Hälften av prissumman ska enligt villkoren användas för att finansiera forskningsprojekt som involverar unga forskare.


Priserna kan tilldelas individer eller grupper som har publicerat resultat tillsammans. Det är nomineringar som beaktas, inte ansökningar från forskaren eller gruppen själv. Det finns ingen begränsning på antalet nomineringar som kan skickas in, och de nominerade behöver inte vara anställda på samma universitet eller komma från samma land som den som nominerar.

Prisernas närmare inriktning varierar från år till år. De fyra områdena för 2022 års Balzanpriser är:

•Moral Philosophy
•Ethnomusicology
•Biomaterials for nanomedicine and tissue engineering
•Glaciation and ice-sheet dynamics

Nomineringarna ska innehålla:

•motivering på engelska, inklusive omnämnande av särskilt viktiga publikationer,
•inom humaniora och samhällsvetenskap bifogas en bibliografi med översättning av titlar om de är på andra språk än engelska, tyska, franska eller italienska
•inom naturvetenskaperna bifogas en lista på de 10-20 viktigaste publikationerna
•ett CV samt ett högupplöst fotografi (med eventuella copyright-uppgifter)

På stiftelsens hemsida finns mer information

Om nomineringar:

Nomineringar till Balzanpriserna behöver inkomma till planering@umu.se senast måndag den 21 februari.
Frågor kan adresseras till anders.sturk.steinwall@umu.se