Utlysning av bioteknikmedel för grundforskning

1 november 2022

Forskningsstrategiska nämnden utlyser upp till fem forskningsanslag på vardera 575 000 kronor/år avsedda för perioden 2023-2024. Ansök senast 31 januari.

Forskningsanslaget ska användas för att stödja biologisk och kemisk forskning inom biokemi, eukaryot och prokaryot cell- och molekylärbiologi, immunologi samt mikrobiologi. Ansök senast 31 januari 2023 i ansökningsportalen: https://researchweb.org/is/umu

Medlen kan, inom fältet för "molekylär-orienterad grundforskning nödvändig för utveckling av bioteknik", användas till finansiering av doktorander, postdoktorer, andra anställningar, infrastruktur eller som driftsmedel.

Ansökningarna kommer genomgå granskningsförfarande utifrån VRs kriterier för det fria projektbidraget och bioteknikanslagen fördelas utifrån denna bedömning. Beslut om fördelning fattas av FON under våren 2023.

Mer om utlysningen och ansökan

Redaktör: Lena Åminne