Utlysning av medel för forskningsinfrastruktur 2023

7 november 2022

Medicinska fakulteten utlyser 1-åriga anslag för kostnader i samband med inköp, etablering eller uppgradering/vidareutveckling av forskningsinfrastruktur, och för budgetstöd för drift av etablerad forskningsinfrastruktur. Ansök senast 31 januari 2023.

Tidigare utlysningar har vanligtvis resulterat i anslag i storleksordningen 200–1 500 000 kronor.
För 2023 utlyses upp till 5 000 000 kronor, med sista ansökningsdatum den 31 januari 2023.
Ansökan görs via fakultetens ansökningsportalen ResearchWeb - https//researchweb.org/is/umu.

 

Mer om utlysningen och om ansökan

Redaktör: Lena Åminne