Så kan ukrainska forskare få stöd

17 mars 2022

I mitten av mars hade nästan tre miljoner människor flytt från Ukraina till följd av Rysslands invasion av landet. Flera aktörer tar nu initiativ för att stötta forskare som kommer till Sverige. 

Forskare som flyr kriget i Ukraina kan nu få hjälp att komma till lärosäten här i Sverige, både genom ekonomiska bidrag och andra insatser. Här listar vi några av de aktuella stöden:  


Scholars at Risk

Det internationella nätverket Scholars at Risk (SAR) arbetar med att hjälpa forskare som är i behov av skydd. Umeå universitet ingår i nätverket och den lokala arbetsgruppen intensifierar det interna arbetet med att planera och koordinera mottagande av SAR-forskare.

Om du blir kontaktad av en forskare som behöver hjälp så hänvisa dem till Scholars at Risk

Frågor angående SAR vid Umeå universitet: Helena Gradin vid International Office

Läs mer om Scholars at Risk


Stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Formas via Scholars at Risk 

För er som vill ta emot ukrainska forskare går det nu att ansöka om upp till 50 procents medfinansiering från Formas och Riksbankens Jubileumsfond via den svenska sektionen av Scholars at Risk (SAR). 

Ansökan ska innehålla: 

  • En kort beskrivning av forskaren och av mottagande forskarlag/institution. Lyft tydligt fram kopplingen mellan parterna och hur er institution kan bidra till att forskaren fortsätter att växa.
  • Anställningens start- och slutdatum.
  • En sammanställning av kostnader för mottagandet av forskaren (lön, overhead, samt eventuellt resebidrag för att forskaren ska kunna resa till Sverige).
  • En redovisning av hur Umeå universitet som mottagande lärosäte avser att medfinansiera forskaren.

För Formas gäller att forskningsprojektet eller forskargruppen där forskaren ingår ska falla inom Formas ansvarsområden, det vill säga inom miljö, areella näringar eller hållbart samhällsbyggande. För att vara behörig för medel via Riksbankens jubileumsfond måste forskaren vara aktiv inom antingen humaniora eller samhällsvetenskap.

Skicka er ansökan till Helena Gradin vid International Office, så tar hon den vidare till SAR-Sverige. Ni kan också vända er till henne ifall ni har några frågor.


Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

I en utlysning som är öppen under hela 2022 avsätter SSF 30 miljoner kronor till ukrainska forskare som vill bedriva sin forskning i Sverige. Pengarna kan sökas av ukrainska medborgare med doktorsexamen som anställs på svenska universitet för att bedriva forskning inom naturvetenskap, teknik eller medicin.

Läs mer om SSF:s utlysning


Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)

Via KVA kan ukrainska forskare söka stipendium för att göra det lättare att verka i Sverige under kriget. Bidraget innebär att forskarna kan få upp till 20 000 kronor i månaden för sådant som levnadsomkostnader, resor och andra utgifter förknippade med en tillfällig omlokalisering av sin forskning. 

Läs mer om KVA:s utlysning


Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)

Föreningen avsätter totalt 10 miljoner kronor för att ge SSMF-forskare möjlighet att ta emot gästforskare från krigets Ukraina. Stödet betalas ut i form av stipendium på mellan 18 000–28 000 kronor i månaden till studenter, doktorander och postdocs som är verksamma inom medicinsk forskning. 

Läs mer om SSMF:s stipendier


Wenner-Gren Stiftelserna

Svenska forskare som agerar värdar för disputerade gästforskare från Ukraina kan från och med nu ansöka om ett stipendium på 28 000 kronor i månaden från Wenner-Gren Stiftelserna. Ansökan kan göras när som helst under året och besked ges som regel inom en månad. Då stipendierna är avsedda att underlätta för forskare som flytt kriget att verka vid en svensk institution ska forskarna i fråga ha kommit till Sverige efter 24 februari 2022.

Läs mer om Wenner-Gren Stiftelsernas stipendier

EU

För att stödja ukrainska forskare lanserar EU-kommissionen nu en ny webbportal, ERA4Ukraine. Här finns samlad information om olika intitiativ på EU-nivå, per land och från icke-statliga grupper. Det kan gälla allt från hjälp att hitta bostäder och jobbmöjligheter till att underlätta erkännandet av examensbevis och andra tjänster. MSCA-projekt uppmuntras att publicera lediga tjänster för ukrainska forskare via fliken "Science4Refugees" i portalen.

Läs mer om ERA4Ukraine


EMBO

Organisationen EMBO har lagt upp en lista på sin webbsida där life science-forskare från hela världen kan skriva upp sig för att erbjuda plats i sina labb åt ukrainska forskare. Via Solidaritetslistan, som EMBO kallar den, kan intresserade även erbjuda sådant som kontorsplats, bostad eller hjälp med kontakter. 

Läs mer om EMBO:s solidaritetslista

 

 

Redaktör: Lena Holmberg