Strategisk forskningsresurs 2022, B2

15 mars 2022

Medicinska fakulteten utlyser upp till 10 treåriga forskningsresurser på 800 000 kronor/år inklusive medel för indirekta gemensamma kostnader (overhead). Ansök senast 31 maj.

Utlysningen är öppen för alla forskningsområden inom fakulteten och målsättningen med denna satsning är att resursen ska stärka forskningen vid fakulteten och förbättra konkurrenskraften när det gäller externa bidrag sökta i konkurrens.

Resursen är öppen och kan användas till finansiering av doktorander, postdoktorer, andra anställningar, infrastruktur eller som driftsmedel.

Utlysning av fakultetsfinansierad Strategisk forskningsresurs 2022 (för åren 2023-2025) B2 FORTE/FORMAS kriterier

Ansök via Researchweb

Redaktör: Lena Åminne