Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av AI

2 maj 2022

Afa Försäkring utlyser ett FoU-program om Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av AI. Ansök senast 25 augusti.

FoU-programmet är treårigt, åren 2023-2026, omfattar 40 miljoner kronor och planeras bestå av 7-9 projekt. Utlysningen har nu öppnat och stänger 25 augusti.

I kunskapssammanställningen Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön konstateras att majoriteten av den forskning som bedrivs inom dessa områden har fokus på den tekniska utvecklingen och att området är relativt magert beforskat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Vidare konstateras att studier av interaktionen mellan människa, teknik och organisation, i stort sett saknas och att det råder brist på empiriskt inriktade studier. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa.

Mer om utlysningen

Forskning - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Redaktör: Lena Åminne