Chans att söka såddmedel för samverkan

16 maj 2022

I samband med konferensen "Samverka. Meriterna, medlen och målen" 17 maj utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan utvecklingsmedel för samverkan. Syftet är att främja fortsatt arbete mellan organisationer och forskare. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2022.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Den huvudsökande ska vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet.

Utlysningen avser projekt som:

  • har bäring på något av FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.
  • tar sikte på och ligger till grund för en ansökan till en annan, större, utlysning inom ett års tid.

Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 31 augusti 2022 per mejl till: martin.englund@umu.se

Ansökningsformulär för UFS (utvecklingsmedel för samverkan)

Har du några frågor?

Kontakta gärna Martin Englund på Enheten för forskningsstöd och samverkan:
martin.englund@umu.se
090-786 68 83

 

Redaktör: Lena Holmberg