Företagsforskarskolan utlyser doktorandresurser

1 juni 2022

Nu öppnar Företagsforskarskolan vid Umeå universitet en ny utlysning för finansiering av doktorand i samverkansprojekt.

Anställd vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. En extern organisationen ska vara inkluderad som medsökande och förväntas vara engagerad i projektet.

Sista ansökningsdag är den 17 september 2022.

Läs mer om utlysningen och ansökningsprocessen