Sök medel för forskarutbildningsprojekt inom allmäntandvård

2 maj 2022

Folktandvården i Region Västerbotten och Umeå universitet gör nu en gemensam satsning genom att forskarutbilda två allmäntandläkare i starka forskningsmiljöer. Utlysningen av medel för forskarutbildningsprojekt är öppen för alla ämnesområden vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är 8 juni 2022 kl. 14.00.

Majoriteten av befolkningens tandvård bedrivs inom allmäntandvården. Trots en stor patientgenomströmning är möjligheten till forskning i allmäntandvården idag underutnyttjad. Forskning om munhålans sjukdomar och tandvård, samt inom områden som teknik, digitalisering, genusvetenskap, medicin, hälsoekonomi, organisation och implementering skulle kunna bidra till en ökad kunskaps- och verksamhetsutveckling för tandvården – vilket i sin tur skulle gynna både medborgarna och samhället.

Mot bakgrund av detta gör Folktandvården i Region Västerbotten och Umeå universitet nu en gemensam satsning genom att forskarutbilda två allmäntandläkare i starka forskningsmiljöer. Målet med satsningen är att de efter disputation ska kunna leda och bedriva högkvalitativa kliniska projekt i allmäntandvården.

Utlysningen av medel för forskarutbildningsprojekt är öppen för alla ämnesområden vid Umeå universitet.

Vill du ansöka? 

Sista ansökningsdag är 8 juni 2022 kl. 14.00.

Du hittar den fullständiga utlysningstexten nedan:

Utlysning doktorandprojekt

Själva ansökan sker i ett webbaserat ansökningssystem:

https://www.researchweb.org/is/rv

Har du frågor?

Närmare upplysningar kring utlysningen besvaras av:

Praktiska upplysningar om ansökningssystemet lämnas av:

  • Ida E. Laestander, forskningshandläggare vid Staben för forskning och utbildning, Region Västerbotten

Redaktör: Lena Holmberg