Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse för forskning

25 maj 2022

Forskningsstrategiska nämnden (FON) vid Medicinska fakulteten utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå. Ansökningar tas emot löpande till och med 30 september.

Behöriga att söka är fakultetens professorer och universitetslektorer som bedriver forskning. Ansökan sker i samråd med prefekten vid den sökandes institution.
En tillsvidareanställning som universitetslektor/professor ger rätt att söka 3-12 månaders sammanhängande sabbatical.

Forskningsstrategiska nämnden rekommenderar tilldelning enbart i de fall då det:

  1. finns en tydlig forskningsplan av god vetenskaplig kvalitet (forskningsplanen ska fokusera på den forskning som ska genomföras under sabbatical-vistelsen) och
  2. om det beskrivna projektet starkt gynnas av att den sökande vistas vid det aktuella lärosätet och
  3. om det finns en beskrivning av hur fakultetens forskning och/eller utbildning på forskarnivå gagnas av en sabbatical-vistelse.

Längden på den sökta sabbatical-perioden ska motiveras i ansökan.

Mer om utlysningen och ansökan

Redaktör: Lena Åminne