Utlysning medel för vetenskapliga seminarier

25 maj 2022

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier. Ansök senast 31 december.

Fakulteten vill uppmuntra till tematiska/ämnesöverskridande aktiviteter som främjar interaktioner mellan forskare, doktorander och postdoktorer - gärna med internationella inslag om möjligt.

Notera att medel inte kan sökas för en ordinarie seminarieserie eller en regelbundet återkommande forskningskonferens.

Syftet med medlen är att ge doktorander och postdoktorer möjlighet att arrangera vetenskapliga seminarier för att få tillfälle att exponera och diskutera sin forskning med erfarna forskare genom exempelvis postersessioner eller muntliga presentationer.

Behörighet att söka

Behöriga att söka är doktorander som är antagna vid Medicinska fakulteten och postdoktorer som är anknutna till Medicinska fakulteten. Ansökan sker i samråd med prefekten vid den sökandes institution samt berörd huvudhandledare.

En ansökan kan omfatta 15 tkr-30 tkr (inkl. medel för gemensamma OH-kostnader). Medlen ska bidra till lokal- och kringkostnader såsom exempelvis fika och lunch (ej middag), tekniklösningar, resebidrag för extern föreläsare m.m.

Ansökan ska innehålla:

  1. Preliminärt program med information om tema/aktivitet
  2. Information om målgrupp för seminariet
  3. Kort motivering för hur seminariet stärker forskningsinteraktioner och hur detta främjar doktorander och postdoktorer
  4. Budget med beräknade kostnader och information om eventuell medfinansiering

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan i form av en pdf-fil mailas till FONs handläggare Cecilia Elofsson, cecilia.elofsson@umu.se. Ansökningar tas emot löpande under 2022. Beslut fattas av FONs ordförande eller vice ordförande.

Märk e-brevet i ärenderaden med Vetenskapligt seminarium, FS 2.1.6-306-22.

Kontaktpersoner

Kontakta ordförande Anna Arnqvist, anna.arnqvist@umu.se, eller vice ordförande Peter Nordström, peter.nordstrom@umu.se, vid eventuella frågor.

Notera att universitetets regler för intern representation ska följas.

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier, pdf

Redaktör: Lena Åminne