Utlysning tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022

25 maj 2022

Utlysning av fakultetsfinansierade medel för tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022, för åren 2023-2024. Ansök senast 31 augusti.

Medicinska fakulteten utlyser två (2) tvååriga forskningsresurser på 0,95-1,9 mnkr/år inklusive medel för indirekta gemensamma kostnader (overhead).

Målsättningen med satsningen är att stimulera nydanande och gränsöverskridande forskning av högriskkaraktär, där samarbete mellan två eller flera forskargrupper med kompletterande kompetenser förväntas ge tydliga synergieffekter av stort mervärde och därigenom förutsättningar för framtida forskningsgenombrott inom området medicin och hälsa och även med tanke på samhällsrelevans.

Genom satsningen vill forskningsstrategiska nämnden (FON) och fakultetsnämnden (FN) stärka forskningen och konkurrenskraften hos fakultetens forskare för att erhålla stora nationella/internationella forskningsanslag.

Utlysningen riktar sig till forskare inom fakultetens alla forskningsområden, med uppmaningen att identifiera forskningspartners med kompletterande kompetens för start av nya projekt med hög potential.

Mer om: Utlysning av fakultetsfinansierade medel för tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022.

Ansökan görs via fakultetens ansökningsportalen ResearchWeb: https://researchweb.org/is/umu

Redaktör: Lena Åminne