Wallenberg Academy Fellows 2023

31 maj 2022

Prefekter vid Medicinska fakulteten bjuds in att nominera till Wallenberg Academy Fellows 2023, senast 26 september.

Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktigt program för unga forskare, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Programmet riktar sig till forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap och är öppet för sökande från hela världen.

Målsättningen med programmet Wallenberg Academy Fellows är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Nomineringsprocess

KAW utlyser medel för en ny omgång Wallenberg Academy Fellows med deadline 15 februari 2023, varför Umeå universitet redan nu vill informera om nomineringsprocessen. Stiftelsens riktlinjer publiceras först efter sommaren, men för att det ska finnas tillräckligt med tid för universitetets interna nomineringsprocess, gäller den process som beskrivs här.

Prefekter vid Medicinska fakulteten bjuds in att nominera enligt dessa instruktioner senast 26 september till research.med@umu.se

Redaktör: Lena Åminne