ALF investeringsmedel för forskningsinfrastruktur

21 juni 2022

ALF-kommittén avsätter upp till 3 miljoner kronor för 2023 för investeringar i forskningsinfrastruktur som till 100 procent hänförs till FoU-verksamhet i form av 1-åriga anslag för kostnader i samband med inköp, etablering eller uppgradering/vidareutveckling av forskningsinfrastruktur. Ansök senast den 29 augusti.

Med forskningsinfrastruktur menas utrustning, installation, datalagring, kunskapssamling, virtuell eller annan specifik resurs med tillhörande särskild personell kompetens, som är efterfrågad och nödvändig för att bedriva forskning av hög kvalitet.

Forskningsmedlen ska stödja:

  • klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller
  • translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Mer om utlysningen och ansökan

Redaktör: Lena Åminne