Basenhetens ALF-medel för forskning

21 juni 2022

Utlysning basenhetens ALF-medel för forskning vid akademiska sjukvårdsenheter och universitetssjukvårdsenheter inom Region Västerbotten är öppen. Ansök senast den 10 oktober.

ALF-medlen är avsedda för forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården och/eller tandvården samt högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans.

Projektbidrag är avsedda för:

  • klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- eller befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården och/eller
  • högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Mer om utlysningen och ansökan

Redaktör: Lena Åminne