Utlysning av Fakultetsfinansierad forskningstid 2022

20 juni 2022

Medicinska fakulteten utlyser ett fakultetsfinansierat forskningsstöd på upp till 600 000 kronor (inklusive medel för indirekta kostnader) i form av forskningstid, i syfte att stärka nyskapande forskning och konkurrenskraft hos fakultetens forskare. Ansök senast 29 september.

Denna forskningssatsning är öppen för alla tillsvidareanställda lärare (lektorer/professorer) vid Medicinska fakulteten, vars lön delvis är finansierad från grundutbildningsanslag.

Ansökan skickas in via fakultetens ansökningsportal Researchweb.

Mer om utlysning och ansökan

Redaktör: Lena Åminne