Sök utvecklingsmedel för samverkan med Volvo Lastvagnar

20 juni 2022

I samband med Umeå universitets och Volvo Lastvagnars gemensamma partnerskapsdag den 25 oktober utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan såddmedel. Målet är att stimulera samarbeten mellan universitetets forskare och lärare och Volvo. Sista ansökningsdag är 30 november 2022.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Det bakomliggande initiativet till projektet kan komma antingen från dig som forskare/lärare vid Umeå universitet eller från någon av verksamheterna inom Volvo Lastvagnar.

För att kunna söka medel ska:

  • projektet vara kopplat till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
  • huvudsökande vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med Volvo Lastvagnar.
  • projektet ta sikte på och ligga till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid.

Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 30 november 2022 per mejl till:
annika.nordstrand@umu.se

Ansökningsblankett UFS

Har du några frågor?

Kontakta gärna:
Annika Nordstrand
Enheten för forskningsstöd och samverkan
annika.nordstrand@umu.se
090-786 68 83

******************************************************************

Anmäl dig till partnerskapsdagen 25 oktober kl. 09–13 

Läs mer och anmäl dig till partnerskapsdagen med Volvo Lastvagnar

Redaktör: Lena Holmberg