Forskningsmedel för Celiakiforskning

12 juli 2022

Årets utlysning av forskningsmedel för celiakiforskning, ansök senast 21 augusti.

Senaste åren har Celiakifonden fördelat ca 300 000 - 500 000 SEK mellan i snitt 3 forskare per år. En framgångsrik ansökan sponsras med andra ord med ca 100 000-200 000 SEK.

Mer information. Sista ansökningsdag är 21 augusti 2022.

Ansökningsformulär

Redaktör: Lena Åminne