Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen

30 augusti 2022

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 40 000 kronor.

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 50 000–100 000 kronor från Lars Salviusföreningen.

Sista ansökningsdag 30 september 2022.

Mer information och ansökningsblanketter:

www.larssalviusforeningen.se

www.bonuscopyright.se