Ny utlysning för excellenscenter

16 augusti 2022

Den 7 september öppnar Vetenskapsrådet en utlysning för att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema – och samtidigt bidrar till högre utbildning. 

Excellenscentret ska utgå från ett tema eller en frågeställning som ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet kan bygga vidare på. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden. 

– Det handlar om ett stöd till långsiktiga, tematiska programverksamheter, där forskare från olika discipliner kan samlas kring en gemensam större fråga. I jämförelse med tidigare excellenssatsningar, till exempel Rådsprofessorprogrammet eller Linnéstödet, läggs nu ett större fokus på den tematiska idén och organisationen, säger Mattias Marklund, en av huvudsekreterarna vid Vetenskapsrådet.

Beredningen kommer därför att göras i två steg. I det första steget bedöms programverksamhetens utformning, rekryteringsprocesser, ledning och organisation. I steg två bedöms den vetenskapliga beskrivningen av det centrala temat eller frågeställningen.

Utlysningen i korthet

  • Öppen 7 september–8 november 2022.
  • Bidragstid: 5 år.
  • Bidragsbelopp: 4–6 miljoner kronor per år.
  • Beslut om beviljade ansökningar tas i juni 2023. 

Nyfiken på att veta mer?

Läs förhandsinformation om utlysningen

Den 4 oktober kl. 13–15 håller VR ett informationsmöte via Zoom. Då har du chans att ställa frågor om såväl utlysningen som själva ansökan. 

Anmäl dig senast 3 oktober

Redaktör: Lena Holmberg