Utlysning resemedel ur Rolf Lindbäcks fond

22 september 2022

Medicinska fakulteten utlyser resemedel ur Rolf Lindbäcks fond för inflammatoriska tarmsjukdomar, till läkare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Ansök senast 30 november.

I enlighet med stadgarna för Rolf Lindbäcks fond utlyser medicinska fakulteten resemedel till läkare vid medicinska fakulteten vars forskning anknyter till IBD. Bidrag kan erhållas ur fonden för resor, konferensavgifter och andra omkostnader i samband med dessa. Medel kan sökas för deltagande i konferenser som arrangeras mellan 2023–2024.

Behörighetskrav

För att kunna ansöka om dessa medel krävs erhållen läkarlegitimation och yrkes och/eller forskningsverksamhet vid medicinska fakulteten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett kort CV (max 1 sida), program för konferensen och en kort redovisning av kostnaderna för resan. Det är meriterande att delta i konferensen, antingen i form av poster, presentation eller som keynote speaker. Sådant deltagande ska styrkas av programmet eller inbjudan från konferensorganisatören.

Ansökningar från icke-disputerade läkare ska vara bestyrkta av handledare eller enhetschef.

Det finns ingen ansökningsblankett för ansökan. Ansökan får inte överstiga 2 sidor, exklusive bilagor från konferensen. Resemedel tilldelas enligt följande schabloner:

  • Bidrag för resor till konferens som äger rum inom Europa tilldelas 11 000 kronor
  • Bidrag för resor till konferens som äger rum till USA:s östkust tilldelas 16 000 kronor
  • Bidrag för resor till konferens som äger rum till USA:s västkust tilldelas 17 000 kronor
  • Bidrag för resor till konferens som äger rum i Asien tilldelas 20 000 kronor

Ansökan skickas elektroniskt som en sammanhållen pdf-fil till medel@diarie.umu.se senast den 2022-11-30. Skriv FS 2.1.6-1747-22 i ämnesraden på mailet.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av anna.lundberg@umu.se

Redaktör: Lena Åminne