Lärarhögskolan utlyser internationaliseringsmedel, 2:a utlysningen 2023

9 mars 2023

Dessa internationaliseringsutlysningar riktar sig till lärare, forskare, doktorander och TA-personal som i sin tjänst vid Umeå universitet arbetar inom Lärarhögskolans verksamhet eller har sitt huvudsakliga forskningsintresse inom det utbildningsvetenskapliga området.

För 2023 utlyser Lärarhögskolan sammanlagt 1 650 000 kr för internationalisering. I denna utlysningsomgång fördelas 568 000 kr. Notera att Lärarhögskolan från och med 2023 har utökat det utlysta beloppet för forskarutbytet med 200 tkr som öronmärks för postdoktorer i Lärarhögskolans nya karriärprogram och andra nydisputerade forskare.
Sista ansökningsdag är 31 mars 2023.

Länkarna nedan leder till Forms digitala formulär som kommer fråga om din identitet. Då ska du välja UMU-ID@ad.umu.se vilket omdirigerar dig till www.umu.se där du loggar in som vanligt. Sedan omdirigeras du tillbaka till formuläret i Office365 där du sedan kan fylla i din ansökan och skicka in den.

Medel kan sökas för följande ändamål:

För anställda
1. Internationell publicering – konferensdeltagande, 2:a utlysningen 2023
2. Internationell publicering – översättning och språkgranskning, 2:a utlysningen 2023
3. Internationalisering av grundutbildningen, 2:a utlysningen 2023
4. Internationaliseringsmedel för forskarutbyte, 2:a utlysningen 2023

För studenter
5. Bidrag för utlandsstudier 2023, 2:a utlysningen 2023

För mer information om utlysningarna, kontakta:
Emma Thurén
Eva Alenius
Anna Behndig