Medel för forskningsutrustning 2023

9 maj 2023

TUA-kommittén har avsatt 700 000 kronor för inköp av forskningsutrustning. Sista ansökningsdag är 2023-06-03.

Forskare/forskargrupper vid Institutionen för odontologi, Umeå universitet, och vid Specialisttandvården och Allmäntandvårdens kompetenscentrum, Region Västerbotten, inbjuds att till TUA-kommittén lämna förslag på inköp av forskningsutrustning. Kostnaden för utrustningen/åtgärden ska överstiga ett basbelopp (52 500 kronor år 2023).
Förslagen ska främst beskriva de behov som finns under de närmaste två åren.
TUA-kommittén kommer att utifrån inkomna förslag tillstyrka inköp av utrustning.

Ansökan ska innehålla
1) Vilka forskargrupper som stödjer inköpet
2) Specifikation av utrustningen inkluderande eventuell kringutrustning och serviceavtal,
3) Om flera grupper är involverade
4) Var man avser placera utrustningen och vem som ansvarar för hantering av utrustningen
5) De sökandes CV
6) Uppgift om eventuell motfinansiering

Utrustning som är till nytta för redan pågående forskningsprojekt och utrustning som främjar flera forskargrupper kommer att prioriteras.
Närmare upplysningar kan lämnas av Pernilla Lundberg, pernilla.lundberg@umu.se eller Pernilla Lif Holgerson, pernilla.lif@umu.se

Underskriven ansökan skickas per post till:
Staben för forskning och utbildning
Att. Ida Laestander
Region Västerbotten NUS, Målpunkt P31 By5B
901 85 Umeå

Ansökan kan också skickas elektroniskt till ida.a.laestander@regionvasterbotten.se