Sjöbergstiftelsen utlyser upp till 500 milj kr för cancerforskning

14 juni 2023

Sjöbergstiftelsen utlyser medel för forskningsprojekt inom fem områden, för upp till 500 miljoner kronor. Ansökningsperioden börjar 2023-08-01 och pågår till 2023-09-30.

De fem forskningsområdena är följande:
1. Nästa generation av cancerbehandlingar
2. Förståelse för och åtgärder mot cancerbehandlingsresistens
3. Tidig upptäckt av cancer
4. Lokalt avancerad sjukdom och fjärrmetastasering, bakomliggande orsaker och behandling
5. Valfritt område inom cancerbehandling (som ej ryms inom ovanstående områden)

Projektmedlen söks i två steg. Beviljade projekt erhåller upp till 10 miljoner kronor per år i tre år.
Projektförslagen bedöms av stiftelsens vetenskapliga råd som väljer ut de förslag som får skriva en fullständig ansökan utifrån då erhållna instruktioner.

Läs mer om utlysningen