Utlysning medel för infrastruktur inom utbildning 2023 – del 2

8 juni 2023

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för infrastruktur inom utbildning 2023. Utlysningen avser medel för investeringar och/eller upprustning av utrustning eller lokaler för utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå, som stärker förutsättningarna för hög kvalitet inom dessa. Ansök senast 4 augusti.

Förutsättningen vid eventuell tillstyrkan från UN är att de föreslagna investeringarna är beställda senast 2023-10-01, och att det i första hand avser investeringar med kort avskrivningstid.

Totalt finns 856 458 kronor som sökbara medel av de totalt 5 miljoner kronor avsatta medlen i UNs budget för detta ändamål. Ansökan kan utgå från ett program eller en institution.

Ansökan ska inkludera:

  • Vilket program eller kurs som ansökan avser, sökandes namn och e-postadress
  • Beskrivning av användande av äskade medel
  • Tidsplan
  • Budget, inklusive möjlighet till medfinansiering och beräknad avskrivningstid
  • Godkännande av prefekt eller motsvarande

Ett undertecknat original ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se, märk e-post i ärenderaden med "Infrastrukturmedel grundutbildning". Sista ansökningsdag 4 augusti 2023.

Beslut fattas av UN och erhållna medel ska rekvireras senast 2023-12-01.
Rapport på max 1 A4-sida inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast 2023-12-31.

Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningar besvaras av:
prodekan Kristina Lejon, kristina.lejon@umu.se eller
utbildningsledare Anna Fahlgren anna.fahlgren@umu.se

Redaktör: Lena Åminne