Utlysning medel för internationalisering

26 september 2023

Med internationaliseringsinsatser strävar Medicinska fakulteten efter hög kvalitet i kärnuppdragen - utbildning, forskning och samverkan. Med det syftet utlyser Utbildningsstrategiska nämnden medel för internationalisering inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Ansök senast 24 oktober.

Följ instruktioner nedan. Notera att universitetets och fakultetens rekommendationer gällande utlandsresor ska följas.

 1. Utveckling av kurser/moment på engelska
  Utveckling av kurs/moment på engelska inom fakultetens utbildningsprogram; internt utvecklingsarbete och/eller samarbete med lärosäte utomlands.
  Medfinansiering är meriterande. Max 80 000 kr beviljas.
 2. Förberedelse för lärar- och studentmobilitet
  Förberedelse som möjliggör lärar- och studentmobilitet inom fakultetens utbildningsprogram. Kan avse besök vid lärosäte utomlands eller gäster från detsamma. Medfinansiering är meriterande. Max 80 000 kr beviljas.
 3. Utveckling av kurser/moment med virtuell mobilitet
  Utveckling av virtuell mobilitet i befintliga eller nya kurser/moment i samarbete med utländskt lärosäte. Tips: https://virtualmobility.eadtu.eu/. Medfinansiering är meriterande. Max 80 000 kronor beviljas.

Instruktion för ansökan

Sista dag för ansökan är 2023-10-24.

Behörig att söka är den som är anställd vid Medicinska fakulteten eller Norra sjukvårdsregionen vid tidpunkten för ansökan och vid den planerade aktiviteten. Endast en ansökan per sökande och respektive spår. Ansökan skickas till int.med@umu.se, i ämnesraden skrivs utlysningens diarienummer FS 2.1.6-1824-23.

Observera att anslaget ska täcka både lön- och/eller driftskostnader och OH-påslag. För mer information bör ekonomipersonal vid egna enheten/institutionen kontaktas.

Ansökan skrivs på engelska, max 1 A4-sida plus en sidas CV (Georgia font 10) och ett "Letter of intent" från aktuellt lärosäte utomlands. Ange utlysningens diarienummer, vilken del av utlysningen det gäller (1-3), den sökandes namn och personnummer, avdelning/institution, mejl och mobil, lärosäte utomlands och dess kontaktperson (ej krav för 2).

Beskriv planerade aktiviteter, förväntad nytta för den sökande och för fakulteten. Ange budget kopplade till aktiviteter, inklusive ev. medfinansiering (finansiär och summa). Signeras via eduSign av programrådsordförande (1-3).

Frågor?

Maila: int.med@umu.se

Redaktör: Lena Åminne