Server i ITS drifthall

Har ni behov av säker och kvalitativ lagring av servrar? ITS erbjuder drift av servrar i en inbrottsskyddad och brandsäker miljö.

ITS tar ett helhetsansvar för driften och kan fungera som ett stöd i utveckling och planering av berörda system.

I varje enskilt fall utvärderas möjligheten att konsolidera och standardisera driften för att uppnå kostnadseffektivitet inom universitetet och för beställare. ITS ansvarar också för att aktivt förbättra infrastrukturen för serverdrift med hänsyn till säkerhet, kostnader, miljö, prestanda, resursutnyttjande och driftkvalitet.

Tjänsten beställs via Wisum och levereras normalt inom 1-2 veckor.

Tjänsten innefattar

 • Passerkontroll/inbrottslarm
 • Brandskydd, luftanalys
 • Vätskelarm
 • Kylanläggning
 • Avbrottsfri kraft, UPS
 • Reservkraft, diesel
 • 2 st 10A eluttag
 • 2 st nätverksuttag (ett för tjänsten och ett för administration av datorn)
 • Del i konsolswitch
 • Kablage
 • Fysisk tillgång till datorhallen under kontorstid via operatörerna

Tilläggstjänster (exempel)

 • Driftsupport
 • Övervakning av systemet
 • Driftlarm
 • Extra backupyta

Kostnad

Grundpriser (pris för tilläggstjänster enligt offert)

Rackplats motsvarande 1U - 400 kronor/månad
Rackplats motsvarande 2U - 600 kronor/månad
Rackplats motsvarande 3U - 700 kronor/månad

IT-inköp online

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-12-14