I fokus

"Att tänka först och att fokusera på de riktiga problemen"

Ledningsbloggen: "Däri ligger den verkliga utmaningen och den kommer inte lösas genom att lägga ned några 'hobbykurser'. Därför krävs det verkshöjd i debatt, forskningssatsningar och [...]"

Kalender gemensamt

 • april 2024
  • 22

   måndag 22 april

   Gruppträff

   Välkommen till en informationsträff om Teaching Sabbatical – En möjlighet till internationell erfarenhet i din lärarroll!

  • 23

   tisdag 23 april

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 23

   tisdag 23 april

   Kurs/Utbildning

   En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.