I fokus

Med anledning av kriget i Ukraina

Information om hur universitetet påverkas, vilka åtgärder som tas och vilket stöd det finns för dig som medarbetare.

Kalender gemensamt

 • maj 2022
  • 16

   måndag 16 maj

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

  • 17

   tisdag 17 maj

   Kurs/Utbildning

   I TimeEdit Core grund går vi igenom grundkoncept, gränssnitt och basoperationer som bokning, ombokning och avbokning.

  • 17

   tisdag 17 maj

   Konferens

   En konferens om såväl möjligheterna som utmaningarna med att som forskare meritera dig, hitta finansiering och skapa ny kunskap genom samverkan.

För en tryggare arbetsplats

Flera åtgärder pågår för att göra universitetet bättre rustat för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Här hittar du Karin Rödings rapport om universitetets hantering av missköstamhet. 

Om något händer

Stöd och vilken hjälp vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador.