I fokus

Förslag på ny organisation för arbetsmiljö och lika villkor

Som en del i arbetet för en tryggare studie- och arbetsplats har rektor uppdragit åt Ulrika Haake, professor i pedagogik samt föreståndare för Idrottshögskolan, att utvärdera organisationen för det strategiska arbetet inom lika villkor och arbetsmiljö. Den 2 februari bjuds medarbetare och studenter in för att lyssna till hennes förslag till ny organisation. 

Kalender gemensamt

 • januari 2023
  • 30

   måndag 30 januari

   Övrigt

   Tom Fleming (University College London), Radoslaw Zubek (University of Oxford) och Michael Smethurst, Anya Somerville (Parliamentary Data Service)

  • 31

   tisdag 31 januari

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.

 • februari 2023
  • 1

   onsdag 1 februari

   Workshop

   För att ytterligare förstärka och komplettera de kanaler för stöd projektet erbjuder verksamheten introducerar vi nu E-café.