Organisation

Organisationsstrukturen regleras i Umeå universitets arbetsordning. Där beskrivs universitets styrelse samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter.

Organisationskarta Umeå universitet feb 2022

Foto:

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Thomas Wahlström
Utredare
090-786 66 85

Erik Vesterberg
2022-02-28