Organisation

Organisationsstrukturen regleras i Umeå universitets arbetsordning. Där beskrivs universitets styrelse samt de olika funktionernas och rollernas ansvar och uppgifter.

Organisationsschema för Umeå universitet.

Foto: Umeå universitet

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Carl Larsson
Utredare
090-786 64 60

Erik Vesterberg
2021-05-19