Organisation

Under rubriken Råd, nämnder och kommittéer finns Fakultetsnämnden, Utbildningsstrategiska nämnden, Forskningsstrategiska nämnden, beredningsorganen, programråden osv. Uppgifter om medarbetarna vid kansliet hittar du under rubriken Kansliet för medicin.

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ.

Delegationsordning och arbetsordning

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplanering och uppföljning

Organisationsbild

Här hittar du se bild på Medicinska fakultetens organisation.

Lena Åminne
2021-10-19