Forskning

På denna sida förvaras och redovisas forskningsrelaterade dokument, länkar och riktlinjer

Årscykel för utlysningar av medel för forskning

Denna årscykel, se nedan, gäller för utlysningar av medel för forskning riktade till anställda vid Humanistisk fakultet för att förbrukas från och med det kommande budgetåret, förutom den andra utlysningen av såddmedel i april som ska förbrukas inom innevarande budgetår.

Medlen lyses ut under förutsättning att fakultetsnämnden bedömer att utrymme finns för ändamålet i budgeten för det kommande året.

April:

  • Publiceringsbaserad resurs
  • Såddmedel nr 2

September:

  • Docentmedel
  • Såddmedel nr 1

Dokument och länkar:

Utvärdering av kvalitetsbaserad resurstilldelning

Web of Science, lista och publikationskanaler

Norska listan över publikationskanaler

ERIHplus, publikationskanaler

Handläggningsordning för stödbrev från rektor till nationella ansökningar

 

 

Kontaktinformation

Olle Sundström,
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 76 27
olle.sundstrom@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2022-04-05