Utbildningsstrategisk nämnd

Sammansättning för utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter UN

Kristina Lejon, ordförande
Magnus Hultin, vice ordförande
Kristina Lämås
Ann Sörlin
Fredrik Karlsson
Malin Brundin
Sofia Mattsson
Mari Norgren
Constantin Urban
Per Gustafsson

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Carina Olovsson

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Tine Riklund
Clara Bergström
Patricia Hooshmand

Suppleanter
Madelene Dahlström
Modar Alhamdan

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

30 september
18 oktober, 8.30-12
8-9 november (em-fm) internat
8 december

Tid: 13-17

Protokoll

Lena Åminne
2021-09-10