Utbildningsstrategiska nämnden

Sammansättning för utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter UN

Kristina Lejon, ordförande
Magnus Hultin, vice ordförande
Ann Sörlin
Bengt Johansson
Constantin Urban
Fredrik Karlsson
Kristina Lämås
Malin Brundin
Sofia Mattsson
Per Gustafsson
Anncristine Fjellman-Wiklund
Monica Christianson
Victoria Heldestad

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Carina Olovsson

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Tine Riklund
Clara Bergström
Patricia Hooshmand

Suppleanter
Madelene Dahlström
Modar Alhamdan

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

2022

18 januari
21 februari
22 mars
25 april
24 maj
20 juni

7 september
6 oktober, 8.30-12
17 oktober
7 november
5 december

Tid: 13-17

Protokoll

Lena Åminne
2022-05-09