Utbildningsstrategiska nämnden

Sammansättning för utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.

Ledamöter UN

Kristina Lejon, ordförande
Magnus Hultin, vice ordförande
Apostolos Theos
Constantin Urban
Fredrik Karlsson
Kristina Lämås
Malin Brundin
Sofia Mattsson
Per Gustafsson
Anncristine Fjellman-Wiklund
Monica Christianson
Victoria Heldestad

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Carina Olovsson

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Gaberiel Norin
Jenny Giaever
Maja Petersson

Suppleanter
Tine Riklund
Emma Johansson
Ella Svender

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

2023

21 februari, 08.30-12.00
20 mars
24 april
30 maj, 08.30-12.00
19 juni 10.00 - 20 juni 14.00 (internat)
24 augusti
25 september
16 oktober, 08.30-12.00
7 november
6 december

Tid: 13-17

Protokoll

Lena Åminne
2022-09-02