Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU)

RIU har i uppdrag att verka för en breddad internationalisering inom fakulteten med tonvikt på studenterna, beredning av utbytesavtal, hantera frågor om lärar- och studentutbyte m.m. Sammansättningen av RIU, som ligger under Utbildningsstrategiska nämnden, gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Utsedd av Fakultetsnämnden
​​​​​​​Estelle Naumburg, universitetslektor, ordförande
Anncristine Fjellman-Wiklund, universitetslektor, vice ordförande, PRAFI
Fredrik Karlsson, universitetslektor, PRLP​​​​​​​
Jonathan Gilthorpe, universitetslektor, PRL
Maria Brohlin, universitetslektor, PRBMA
Maria Nilsson Jatko, universitetadjunkt, PRS
Marie Lindkvist, universitetslektor, PRPH
Mikael Wikström, docent, PRB
Pamela Hasslöf, biträdande universitetslektor, PRO

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår
Johanne Mella, UMS
Emma Johansson, UMS

Suppleanter
Katarina Wikén Albertsson, PRO
Pia Hedberg, PRS
​​​​​​​Yngve Östberg, PRB
​​​​​​​Clara Bergström, UMS
Madelene Dahlström, UMS

Handläggare

Wasif Ali

Lena Åminne
2022-01-27