Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU)

RIU har i uppdrag att verka för en breddad internationalisering inom fakulteten med tonvikt på studenterna, beredning av utbytesavtal, hantera frågor om lärar- och studentutbyte m.m. Sammansättningen av RIU, som ligger under Utbildningsstrategiska nämnden, gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Estelle Naumburg, ordförande
Anncristine Fjellman-Wiklund, vice ordförande

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Johanne Mella
Emma Johansson

Suppleanter
Clara Bergström
Madelene Dahlström

Handläggare

Wasif Ali

Lena Åminne
2021-09-29