Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU)

RIU har i uppdrag att verka för en breddad internationalisering inom fakulteten med tonvikt på studenterna, beredning av utbytesavtal, frågor om lärar- och studentutbyte m.m. Sammansättningen av RIU, som ligger under Utbildningsstrategiska nämnden, gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Utsedd av Fakultetsnämnden
​​​​​​​Estelle Naumburg, universitetslektor, ordförande
Pamela Hasslöf, universitetslektor, vice ordförande, PRO
Marlene Sandlund, universitetslektor, PRAFI
Fredrik Karlsson, universitetslektor, PRLP​​​​​​​
Maria Brohlin, universitetslektor, PRBMA
Maria Nilsson Jatko, universitetsadjunkt, PRS
Marie Lindkvist, universitetslektor, PRPH
​​​​​​​Yngve Östberg, första forskningsingenjör, PRBMT
Ulrika Pettersson Kymmer, universitetslektor, PRL

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Ebba Ekholm

Suppleant
Kimia Shafa

Suppleanter
Katarina Wikén Albertsson, universitetsadjnkt, PRO
Åsa Gylfe, universitetslektor, PRL
Ann Margreth Ljusbäck, universitetslektor, PRAFI

Handläggare
Mari-Helen Kula

Sammanträdestider

Hösten 2023

30 augusti, 9:00-12:00
2 oktober, 13:00-14:30
23 november, 9:00-12:00
12 december, 9:00-10:30

Lokal: anges i kallelsen

Lena Åminne
2023-09-12