Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU)

RIU har i uppdrag att verka för en breddad internationalisering inom fakulteten med tonvikt på studenterna, beredning av utbytesavtal, hantera frågor om lärar- och studentutbyte m.m. Sammansättningen av RIU, som ligger under Utbildningsstrategiska nämnden, gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Utsedd av Fakultetsnämnden
​​​​​​​Estelle Naumburg, universitetslektor, ordförande
Anncristine Fjellman-Wiklund, universitetslektor, vice ordförande, PRAFI
Fredrik Karlsson, universitetslektor, PRLP​​​​​​​
Maria Brohlin, universitetslektor, PRBMA
Maria Nilsson Jatko, universitetsadjunkt, PRS
Marie Lindkvist, universitetslektor, PRPH
Mikael Wikström, docent, PRB
Pamela Hasslöf, biträdande universitetslektor, PRO
Ulrika Pettersson Kymmer, universitetslektor, PRL

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår
Jenny Giaever

Suppleanter
Katarina Wikén Albertsson, PRO
​​​​​​​Maja Petersson, UMS
​​​​​​​Yngve Östberg, PRB
Åsa Gylfe, universitetslektor, PRL

Lena Åminne
2022-10-03