Regler och riktlinjer

Här finns den Samhällsvetenskapliga fakultetens regler och riktlinjer samlade.

Utbildning

Forskarutbildning

Planering och uppföljning

Organisation

Eva Stoianov
2021-12-07