Vårterminen 2021

Torsdag 4 februari, kl.12-13.15

"Att tänka på vid inspelning av föreläsningar"
Krister Lindwall, IT-pedagog / ICT-Coach, Institutionen för omvårdnad, Umu

Mer om Krister Lindwall

Presentationer
Att tänka på vid inspelning av föreläsning
Att tänka på vid inspelning av föreläsningar

 

Torsdag 4 mars, kl.12-13.15

"Studenters upplevelser i känslomässigt utmanande situationer - studenters erfarenheter under VFU"
Maria Weurlander, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Mer om Maria Weurlander

Maria Weurlanders presentation

 

Onsdag 14 april, kl.12-13.15

"Virtuell mobilitet – internationalisering på hemmaplan
Kristina Orban, Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet

Projektet tilldelades priset för internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges medicinska fakulteter 2020.
Mer om Kristina Orban
Mer om projektet MIROTS
Kristina Orbans presentation

 

Tisdag 11 maj, kl.12-13.15

"Studenter med bristande professionellt förhållningssätt – hur identifiera och hantera?"
Olof Semb, universitetslektor, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för professionell utveckling
Christina Ljungberg, universitetslektor, överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Mer om Olof Semb
Mer om Christina Ljungberg

Olof Sembs presentation
Christina Ljungbergs presentation

Lena Åminne
2024-03-04