Nationell utrustning

Forskningsinfrastruktur som är av nationellt intresse eller större regionala sådana som huvudsakligen eller till stor del hör till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Ulf Sandqvist
2021-08-17