Sprid din forskning till en bredare publik

Forskning kan ibland vara intressant även utanför forskarvärlden. Fakulteten har flera kanaler och kommunikatör som gärna hjälper till. Men du måste själv ta fram ett underlag i form av en populärvetenskaplig sammanfattning.

Umeå universitet har som ett av sina uppdrag att samverka med det omgivande samhället. Det innebär bland annat att kommunicera forskningsresultat på ett populärvetenskapligt sätt för att nå andra målgrupper än forskarvärlden. Medicinska fakulteten arbetar med ett antal kanaler som Vetenskapsluncher, Fika efter en forskare, umu.se, Kunskapsveckan och pressmeddelanden.

Några kriterier

Den första frågan är om resultaten kan vara intressanta även för andra än forskare i ämnet. Det finns några kriterier för nyhetsvärde:

  • Konsekvens – många människor berörs.
  • Närhet – geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära.
  • Avvikelse – resultat som är ovanliga, oväntade eller dramatiska.
  • Exklusivitet – vi är först med nyheten/ den är i mycket högt rankad tidskrift
  • Aktualitet – nyheten anknyter till ett aktuellt ämne.
  • Bildmässighet – finns unikt bildmaterial?
  • Allmänintresse – kan nyheten ge vägledning i människors vardag?

För studier tillkommer dessutom att de bör ha genomgått en vetenskaplig granskning, typ peer review eller motsvarande, för att vi ska kommunicera dem publikt i UmU:s officiella kanaler.

Kom igång

Om du bedömer att din forskning matchar något av kriterierna ovan, är nästa steg att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning. Den bör vara i storleksordningen en A4-sida, det vill säga cirka 2 500 tecken på svenska (danska och norska går också bra). Forskare som inte talar skandinaviska kan däremot skriva på engelska.

En populärvetenskaplig sammanfattning ska i första hand fokusera på resultat och möjliga tillämpningar. Ställ dig frågan vad som är den viktigaste nyheten att förmedla till omvärlden. Lägg gärna till några personliga reflektioner, exempelvis om tolkning och hur man kan gå vidare. Däremot behövs inga referenser och litteraturhänvisningar här. Försök att hålla nere mängden fackuttryck och förklara dem som du ändå måste ha med. Hittar du inte någon svensk översättning för en term du vill använda? Då är det fullt tillåtet att vara kreativ och skapa ett nytt svenskt ord, det är så språket utvecklas. Sammanfattningen behöver absolut inte vara språkligt perfekt. Det ordnar kommunikatören i nästa steg. Koncentrera dig istället på att få med det viktigaste.

Stäm av

Nästa steg är att stämma av med kommunikatör om det är en nyhet som lämpar sig att kommuniceras externt och i så fall hur. Skicka underlag för bedömning till medfak-info@umu.se. Du bör göra detta i så god tid som möjligt. Du bör även se över din personliga sida på umu.se så att du där nämner din forskning, har ett foto och kontaktuppgifter. En professionellt tagen porträttbild är en god investering som kan komma till användning i många sammanhang i många år. Beställ gärna fotografering hos Kommunikationsenhetens inhousebyrå.

Kommunikatören kommer sedan i samråd med dig att bedöma om och i vilken kanal forskningen ska spridas. Om det ska bli en extern nyhet eller pressmeddelande, kommer kommunikatören utifrån ditt underlag att göra ett förslag som ni kommer överens om innan det publiceras. Du behöver inte vara orolig för att något ska publiceras utan att du har sett det.

Kontakt

Ola Nilsson
Kommunikatör
ola.nilsson@umu.se

Claes Björnberg
Kommunikatör
claes.bjornberg@umu.se

Ola Nilsson
2023-06-03