Budget

Här hittar du anvisningar, mallar och övriga dokument som rör fakultetens budgetarbete.

Anvisning avstämning OH och medfinansiering budget/prognos (Gäller t.o.m budget/prognos 2021)

Budget 2023


Anvisningar för budget 2023, Medicinska fakulteten
Anvisningar för budget 2023, inkl ekonomisk plan 2024-2025
, UmU
Program- & fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet
Kursplanering HST program
Kursplanering fristående kurser
Schablon antal hp

 

Budget 2022

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6,3%
Forskning och utbildning på forskarnivå 3,0%

 

Budget 2021

Budget 2020

Budget - tidigare år

Lena Åminne
2022-04-04