Budget

Här hittar du anvisningar, mallar och övriga dokument som rör fakultetens budgetarbete.

Budget 2024

Anvisningar för budget 2024, Medicinska fakulteten
Program- & fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet 2024
Kursplanering HST program 2023-2026
Kursplanering HST fristående kurser 2023-2026
Schablon antal hp 2022-2026
Utbildningsområde enligt Ladok 2022

Budget 2023

Verksamhet Fast procentsats
FGEM 2023
Utbildning grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13) 6,3 %
Forskning och utbildning forskarnivå (vh 20-23 3,00 %

Budgetmall för institutioner/enheter, 2023
Budget och resursfördelning 2023-2025
Anvisningar för budget 2023, Medicinska fakulteten
Anvisningar för budget 2023, inkl ekonomisk plan 2024-2025
, UmU
Program- & fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet
Kursplanering HST program
Kursplanering fristående kurser
Schablon antal hp

 

Budget 2022

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6,3%
Forskning och utbildning på forskarnivå 3,0%

 

Budget 2021

Budget 2020

Budget - tidigare år

Lena Åminne
2023-03-29