Fakultetens utlysningar forskning

2024

Forskningsresurs för sabbatical-vistelse 2024

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för 3–12 månaders sammanhängande sabbatical-vistelser vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten.
Mer information

Medel för forskningsinfrastruktur 2024

Medicinska fakulteten utlyser medel i form av 1-åriga anslag för: a) etableringskostnader som exempelvis nyinköp, uppbyggnad eller uppgradering/komplettering av forskningsinfrastruktur vid fakulteten, b) budgetstöd för drift av redan etablerad forskningsinfrastruktur. Ansök senast 31 januari 2024.
Mer information och ansökan

Medel för vetenskapliga seminarier

Forskningsstrategiska nämnden (FON) vid Medicinska fakulteten utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier (halvdag alternativt heldag).
Mer information och ansökan

Lena Åminne
2024-02-22