Fakultetens utlysningar forskning

2022

Utlysning resemedel ur Rolf Lindbäcks fond

Medicinska fakulteten utlyser resemedel ur Rolf Lindbäcks fond för inflammatoriska tarmsjukdomar, till läkare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Ansök senast 30 november 2022.

Mer om utlysning resemedel

Utlysning av Fakultetsfinansierad forskningstid 2022

Fakulteten utlyser ett fakultetsfinansierat forskningsstöd på upp till 600 000 kronor (inkl. medel för indirekta kostnader) i form av forskningstid, i syfte att stärka nyskapande forskning och konkurrenskraft hos forskare. Ansök senast 29 september.

Läs mer om utlysning och ansökan

Utlysning tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022

Utlysning av fakultetsfinansierade medel för tvärvetenskaplig och nydanande forskning 2022, för åren 2023-2024. Ansök senast 31 augusti.

Läs mer om utlysning och ansökan

Utlysning medel för vetenskapliga seminarier

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier. Ansök senast 31 december.

Mer om utlysning och ansökan

Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse

Forskningsstrategiska nämnden utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå. Ansökningar löpande till och med 30 september.

Mer om utlysning och ansökan

Lena Åminne
2022-09-22