Kommunikation

Behöver du hjälp med ett pressmeddelande? Är det uppgifter på webben som behöver ändras? Vill du diskutera studentrekryteringsfrågor?

På kansliet för teknik och naturvetenskap finns två kommunikatörer. Vi finns här för att hjälpa dig nå ut med nyheter om fakultetens utbildningar och forskning. Ta gärna kontakt med oss!

Vi ansvarar för fakultetens webbsidor www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/ där du kan hitta pressmeddelanden, artiklar och information om vår verksamhet. Vi ansvarar också för fakultetens information till anställda på Aurora, där du bland annat finner information om vilka som ingår i nämnder och kommittéer, utlysningar, regler och handläggningsordningar, blanketter och informationsmaterial.

Vi ansvarar också för informationen om fakultetens utbildningsprogram till presumtiva studenter på www.umu.se/utbildning.

Vi ansvarar för fakultetens närvaro i sociala medier, främst på Facebook och Twitter. Vi arbetar också med en rad populärvetenskapliga evenemang, bland annat Vetenskapsluncher och Kunskapsveckan.

När du som är forskare eller doktorand har publicerat resultat eller närmar dig din disputation vill vi gärna få veta det. Då kan vi hjälpa till med ett pressmeddelande, så att nyheten når en större publik.

Läs mer om vårt arbete i kommunikationsplanen:

Fakultetens kommunikationsplan 2023

Fakultetens arbete med internationalisering samordnas av Konrad Abramowicz. På Umeå universitet kan du studera upp till ett år på ett av våra hundratals partneruniversitet runt om i världen. De flesta universiteten ligger i Europa, men vi har partners i alla världsdelar.

Att vara utbytesstudent innebär att du läser en begränsad del av din utbildning på ett partneruniversitet i ett annat land och sedan får det du läst tillgodoräknat i din examen från Umeå. För att åka som utbytesstudent till ett av våra partneruniversitet måste du självklart vara student på vårt universitet.
Du som är anställd vid Umeå universitet kan delta i utbytesprogram för universitetspersonal.

Kontaktinformation

Konrad Abramowicz,
internationaliserings-
samordnare
Telefon: 090-786 79 01
E-post: konrad.abramowicz@umu.se

Sara-Lena Brännström,
forskningskommunikatör
Telefon: 090-786 72 24
Mobil: 072-167 62 65
E-post: sara-lena.brannstrom@umu.se

Anna-Lena Lindskog,
utbildningskommunikatör
Telefon: 090-786 58 78
Mobil: 070-642 2956
E-post: anna-lena.lindskog@umu.se

Eric Ågren,
kansliadministratör
Telefon: 090-786 99 97
E-post: eric.agren@umu.se

2023-02-21