Mallar och informationsmaterial

Mallar till Word och PowerPoint

Ladda ned mallar för dokument, Powerpointpresentationer, avhandlingar, rapporter och mycket mer. 

Informationsmaterial

Powerpointpresentationer, broschyrer och filmer om Umeå universitet.

Projektmallar för universitetsgemensamma projekt

För dig som ska skriva projektplan, göra uppföljningsrapport och slutrapport för universitetsgemensamma projekt.

Skapa egna blanketter

Har du en pappersblankett och vill digitalisera den? Det finns möjligheter till stöd och hjälp.

Anja Axelsson
2021-10-18